Testovací postupy

Třecí vlastnosti brzdových souprav jsou zkoumány velmi pečlivě.

Nejlepší výsledky přinášejí testy, které simulují provoz ve skutečných podmínkách. Mimo jiné je kontrolovaná stabilita vozidla, účinnost brždění ve velké rychlosti nebo úroveň emitovaného hluku. Cílem těchto testů je hodnocení chování brzd za všech podmínek, jaké se mohou vyskytnout během provozu. Parametry užívané v testech jsou mnohem přísnější než při běžném provozu:

  • účinnost brzd zkoumána v 700oC (standartní teplota je v rozpětí 150-300oC)
  • účinnost brzd při rychlosti >100 km/h
  • testování na opotřebení za teploty 500oC (standartní teploty jsou v rozmezí 150-300oC)