Skúšobné postupy

Vlastnosti trenia brzdových systémov sú skúmané veľmi precízne.

Najlepšie výsledky prinášajú štúdie pri simulovaní prevádzky v podmienkach podobných reálnemu používaniu. Pri simuláciách kontrolujeme okrem iného aj stabilitu vozidla, brzdenie vo vysokej rýchlosti a emisie hluku. Účelom týchto skúšok sú posúdenia správania bŕzd, pri všetkých podmienkach, ktoré môžu nastať počas použitia. Parametre v testoch sú oveľa vyššie ako sa bežne používajú:

  • brzdný účinok testovaný pri 700oC (štandardná teplota 150-300oC)
  • účinnosť bŕzd pri rýchlosti >100 km/h
  • test opotrebenia vykonávaný pri teplote 500oC (štandardná teplota 150-300oC)